Zodpovedné opekanie

Ohranič ohnisko kameňmi.
Uisti sa pred odchodom, že pahreba je stopercentne uhasená. Nesmie dymiť.
Nikdy nenechávaj oheň bez dozoru.
Vždy maj pri sebe dostatok vody, prípadne primerané množstvo piesku alebo sypkej zeminy na uhasenie ohňa.
Uprac po sebe ohnisko a jeho okolie.
Skontroluj miesto ohniska. Nesmie byť pod stromami, na koreňoch, v blízkosti suchej trávy, suchého lístia, mladého porastu.
Vyčisti okolie ohniska od všetkého, čo by mohlo začať horieť.
Nepoužívaj vlhké kamene. Pri rozhorúčení môžu vystreliť.
Nezakladaj oheň v silnom vetre a horúčavách.